PRIVACYBELEID

 

Laatst bijgewerkt: [05/09/2023]

Welkom bij het privacybeleid van Composil Europe. Bij Composil Europe hechten we veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid is opgesteld om u te informeren over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen. Neem de tijd om dit beleid zorgvuldig door te lezen.

 

Artikel 1. Verzamelde Persoonsgegevens en Doeleinden


 1. Dienstverlening: Wij verzamelen persoonsgegevens om onze diensten op het gebied van gegevensbescherming op internet te leveren, waaronder de analyse van gegevensbeschermingspraktijken, het opstellen van privacybeleid, enz.

 2. Communicatie: Persoonsgegevens worden verzameld om de communicatie met onze klanten te vergemakkelijken, om aan hun verzoeken te voldoen en hen updates en relevante informatie te verstrekken.

 3. Analyse en Verbetering: We kunnen gegevens verzamelen om het gebruik van onze website te analyseren en onze diensten te verbeteren. Dit kan het gebruik van cookies en analysetools omvatten.

 4. Wettelijke naleving: Persoonsgegevens kunnen worden verzameld om ons in staat te stellen te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen, inclusief het beheer van verzoeken met betrekking tot het recht op toegang, rectificatie en verwijdering volgens de AVG.

 5. Marketing en Promotie: Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om u informatie over onze diensten, speciale aanbiedingen en relevante nieuwsberichten te sturen.


We verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • Beroepsfunctie
 • Land
 • IP-adres
 • Alle informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt.

Composil Europe verbindt zich ertoe alleen de gegevens te verzamelen die nodig zijn voor deze doeleinden en deze veilig en vertrouwelijk te verwerken.

 

Artikel 2. Toestemming van de Gebruiker


Door onze website te gebruiken en ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, stemt u in met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

 

Artikel 3. Bewaring van Gegevens


We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist is.

 • Klantgegevens: De persoonsgegevens van klanten worden bewaard zolang de contractuele relatie loopt. Bovendien worden ze bewaard gedurende een verdere periode die nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, inclusief boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

 • Prospectgegevens: Persoonsgegevens die worden gegenereerd door prospects worden onbeperkt bewaard zolang zij interesse tonen in onze diensten via het gebruik van onze website of onze advertenties. Deze gegevens worden echter verwijderd zodra een prospect volledig inactief wordt jegens ons of wanneer de gebruiker daarom verzoekt.

 

Artikel 4. Rechten van Gebruikers


Gebruikers van wie persoonsgegevens worden verzameld door Composil Europe hebben de volgende rechten:

 • Recht op toegang: Gebruikers hebben het recht om bevestiging te krijgen dat hun persoonsgegevens worden verwerkt door Composil Europe. Ze kunnen ook informatie opvragen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens die zijn betrokken, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens zijn verstrekt, en de bewaarperiode.

 • Recht op rectificatie: Gebruikers hebben het recht om rectificatie van hun onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te vragen.

 • Recht om vergeten te worden: Gebruikers hebben het recht om verwijdering van hun persoonsgegevens te verzoeken als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, als de toestemming is ingetrokken, of als er andere wettige redenen zijn voor verwijdering.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Gebruikers hebben het recht om hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat en deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien technisch mogelijk.

 • Recht van bezwaar tegen verwerking: Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens, met name om redenen die verband houden met hun specifieke situatie. Composil Europe zal dan stoppen met het verwerken van de gegevens, tenzij het dwingende legitieme redenen heeft voor de verwerking.

 • Recht om toestemming in te trekken: Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming van de gebruiker, hebben gebruikers het recht om hun toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Om een van deze rechten uit te oefenen of vragen te stellen over gegevensbescherming, kunnen gebruikers contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: [info@composil.eu].

 

Artikel 5. Toegangscontroles


De toegang tot persoonsgegevens is strikt beperkt tot medewerkers en geautoriseerde derden, waaronder HubSpot, die deze gegevens nodig hebben voor hun taken. HubSpot slaat ook gegevens op op haar servers, maar gebruikt deze niet direct voor andere doeleinden dan overeengekomen met Composil Europe. HubSpot implementeert beveiligingsmaatregelen om de opgeslagen gegevens op haar platform te beschermen.

We hebben vertrouwen in de mogelijkheid van HubSpot om de veiligheid van de op hun platform opgeslagen gegevens te waarborgen. U kunt meer te weten komen over de beveiligingsmaatregelen van HubSpot door hun documentatie over gegevensbeveiliging te raadplegen.

Hoewel we er alles aan doen om persoonsgegevens te beschermen, is absolute beveiliging op internet niet gegarandeerd. We raden gebruikers aan passende beveiligingsmaatregelen te nemen om hun persoonsgegevens te beschermen.

 

Artikel 6. Cookies en Trackingtechnologieën


Composil Europe maakt gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën op haar website. De informatie die wordt verzameld met behulp van deze technologieën omvat de volgende gegevens: naam, voornaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer, beroepsfunctie, land en IP-adres.

Deze cookies en trackingtechnologieën worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Verbetering van de gebruikerservaring: Cookies kunnen worden gebruikt om de inhoud te personaliseren en de gebruikerservaring op onze website te verbeteren.

 • Analyse van het gebruik van de website: We gebruiken analysetools om te begrijpen hoe gebruikers met onze website interageren, wat ons in staat stelt verbeteringen aan te brengen.

 • Advertenties en promotie: Cookies kunnen worden gebruikt voor gerichte advertenties en promotie van onze diensten.

Gebruikers hebben de mogelijkheid om hun cookievoorkeuren te beheren door de instellingen van hun browser aan te passen. Ze kunnen ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, deze te weigeren of een melding te ontvangen wanneer een cookie wordt geplaatst. De cookiebeheerinstellingen kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte browser.

Door onze website te blijven gebruiken, stemmen gebruikers in met het gebruik van cookies zoals beschreven in dit beleid.

 

Artikel 7. Links naar Externe Websites


De website van Composil Europe kan links bevatten naar websites van derden of externe diensten. Het is belangrijk op te merken dat ons privacybeleid niet van toepassing is op deze externe websites. Wanneer gebruikers op een link naar een externe website klikken, vallen ze onder het privacybeleid van die externe website.

Deze links naar externe websites worden doorgaans tot stand gebracht in het kader van partnerschappen met bedrijven waarmee we samenwerken voor het leveren van diensten. Composil Europe kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verzameling, het gebruik of de openbaarmaking van persoonsgegevens door deze externe websites.

We moedigen gebruikers aan om het privacybeleid van deze externe websites te raadplegen voordat ze persoonsgegevens verstrekken of deze websites bezoeken.

 

Artikel 8. Wijzigingen in het Privacybeleid


Composil Europe behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Gebruikers kunnen de meest recente versie van ons privacybeleid rechtstreeks op onze website raadplegen. We raden gebruikers aan om regelmatig ons privacybeleid te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Wijzigingen in het privacybeleid worden van kracht zodra ze op onze website worden gepubliceerd. Door onze website te blijven gebruiken na een wijziging in het beleid, stemmen gebruikers in met de herziene voorwaarden.

 

Article 9. Contactgegevens


Als gebruikers vragen hebben of aanvullende informatie willen opvragen met betrekking tot ons privacybeleid of gegevensbescherming, kunnen ze contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: [info@composil.eu].

We staan klaar om al uw zorgen met betrekking tot privacy en gegevensbescherming te beantwoorden.